Top2toe4you, gevestigd te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Top2toe4you verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt. Gegevens die Top2toe4you van je nodig heeft in het kader van de hieronder omschreven
doeleinden en die door Top2toe4you in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• Eventuele geleverde diensten

Waarom we gegevens nodig hebben
Als je een overeenkomst hebt met Top2toe4you, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:
• Om eventuele diensten bij je uit te kunnen voeren of producten te kunnen leveren.
• Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.
• Gegevens worden doorgestuurd naar de boekhouder, waar een verwerkingsovereenkomst mee is.
• Met je toestemming word je aan de mailinglist toegevoegd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Top2toe4you gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Top2toe4you zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Top2toe4you verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar: info@top2toe4you.com

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met mij opnemen, via: info@top2toe4you.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 1-2-2021

*Iedereen die gebruik maakt van de behandelingen van Top2toe4you verklaart akkoord te gaan met de privacyverklaring.